ทันตกรรม

คณะแพทย์สาขา ทันตแพทย์ศาสตร์

No.

                       รายชื่อแพทย์

ใบประกอบ

               วันที่ออกตรวจ

1.

ทพ.จตุพร               นันทมานพ

ท.12087

 

2.

ทพญ.ลาวัลย์          โลหะรังสี

ท.8509

 

3.

ทพญ,ลักษฌัย        โลหะรังสี

ท.13058

 

4.

ทพญ.กมลวัลย์        แย้มกลีบบัว

ท.12845

 

5.

ทพญ.นัดตา            ขจรไชยวุฒิ

ท.10280

 

6.

ทพญ.สุบงกช           ทองกุม          

ท.3813

 

7.

ทพญ.โสภาพรรณ    แตงหอม

ท.12346

 

8.

ทพญ.จุฑาวรรณ      เนติวรานนท์

ท.1667

 

9.

ทพ.วีระยุทธ             มหามนตรี

ท.16888

 

 

 

 

 

  

เวลาเปิดทำการ

ลำดับ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุทธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิพย์

1

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

 

  โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ  ชั้น 2 | Rajthanee Rojana Hospital, 2st Floor, Building 2

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.  |  Open daily at 08.00 am.  to 08.00 pm.

0-3524-9249 ต่อ 228   | (+66)3524-9249 ext. 228