เวชปฏิบัติทั่วไป

คณะแพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

 

ใบประกอบ

วันที่ออกตรวจ

1.

นายแพทย์ ธันวา        เบ็นไซปา

ว.30252

 

2.

นายแพทย์ นพพล      พงษ์ภมร

ว.39524

 

3.

นายแพทย์ ใหม่          จำปาศักดิ์

ว.51932

 

4.

นายแพทย์ ธนนท์       เพศสลุต

ว.20874

 

5.

แพทย์หญิง  วิกานดา  สุทธิประทีป

ว.31323

 

6.

แพทย์หญิง   มยุรี       คุณเลิศ

ว.34761

 

7.

นายแพทย์ ณัฏฐ์        เกียรติอภิวสุ

ว.45833

 

8.

แพทย์หญิง ปรารถนา ชุนหคาม

ว.48183

 

9.

แพทย์หญิง พีรญา      ศรีสา

ว.48481

 

10.

แพทย์หญิง ธัญลักษณ์ ทิพยะวัฒน์

ว.52592

 

11.

แพทย์หญิง ธัญญาวรรณ ประเสริฐกิจพันธุ์

ว.53117

 

12.

นายแพทย์  กีรติพงศ์   อินมะณี

ว.53171

 

13.

แพทย์หญิง ณัฐชยา    กิริวรรณา

ว.54123

 

14.

นายแพทย์ อาณัฐ       ฐิติเรืองรัตน์

ว.54203

 

15.

นายแพทย์ ศุภกิตต์     เชียรธีรวรรณ

ว.54685

 

16.

นายแพทย์ กษิดิศ       ธีระกุลพิศุทธิ์

ว.57354

 

17.

นายแพทย์ วิลล์         พงศสิทธิชัย

ว.57555

 

 

 

 

 

         

 

 

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ  ชั้น 1 | Rajthanee Rojana Hospital, 1st Floor, Building 1

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.  |  Open daily at 08.00 am.  to 8.00 pm.

Tel: 0-3524-9249 ต่อ 109,115   | (+66)3524-9249 ext. 109 , 115