ศูนย์อุบัติเหตุห้องฉุกเฉิน

คณะแพทย์สาขา  ออร์โธปิติกส์

สาขาออร์โธปิดิกส์

 

 

No.

ขื่อแพทย์

ใบประกอบ

 

     1

นายแพทย์   ชนินทร์ ดิษฐสัตย์ธรรม

ว.40342

 

     2

นายแพทย์   อนวัช   หวังเปี่ยมศักดิ์

ว.14520

 

    3.

          นายแพทย์   กนกริน  บุญวิสุทธิ์

ว.21711

 

    4.

          นายแพทย์   กิตติศักดิ์  ตั้งทัพพ์ปภา

ว.27407

 

    5.

          นายแพทย์   อัครวัฒน์  เจรียงประเสริซ

ว.28156

 

    6.

          นายแพทย์   ณัฐพงศ์   ธนกัลยารัศน์

ว.43923

 

 

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ  ชั้น 2 | Rajthanee Rojana Hospital, 1st Floor, Building 1

เปิดบริการทุกวัน เวลา 24 ชม.  |  Open 12-hour am-pm clock

 Tel: 0-3524-9249 ต่อ 123   | (+66)3524-9249 ext. 123