บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

  • อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๐๔:๒๗
  • เขียนโดย Administrator
  • ฮิต: 1993
  • ๒๘ มิ.ย.

ลำดับ

                               ชื่อบริษัทประกัน

วันที่ทำสัญญา

เดี่ยว

กลุ่ม

PA

 

 

 

 

 

 

1

บ.เพรสทีจ อินเตอร์เนชั่นแนล

17/1/2561

ü

ü

ü

 

2

บ.ยูโรเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

3

บ.อินเตอร์เนลั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส

 

 

 

 

 

4

บ.เอจีเอเซอร์วิสเซส

1/8/2559

ü

 

ü

 

5

บ.อีเมอร์เจนซี่ แอสซิแท็นซ์

 

 

 

 

 

6

บ.เอซี่ยน แอซซีซแท็นซ์

 

 

 

 

 

7

HBC : บ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประทศไทย) จำกัด (มหาชน)

17/1/2561

 

ü

 

 

8

HBC : บ.เทเวศประกันภัย

1/8/2557

ü

ü

ü

 

9

HBC : บ.บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

ü

ü

 

 

10

HBC : บ.ไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

11

HBC : บ.ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1/8/2557

ü

ü

ü

 

12

HBC : บ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1/8/2557

ü

 

ü

 

13

HBC :บ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/8/2557

ü

ü

ü

 

14

HBC : บ.สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1/8/2557

ü

ü

ü

 

15

HBC : บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1/8/2557

ü

 

 

 

16

HBC : บ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

29/5/2559

ü

ü

ü

 

17

HBC : บ.ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

25/9/2557

ü

 

ü

 

18

HBC : บ.AVIVA Ltd./Lawtonasia Insurance Broker Ltd.

1/1/2558

 

ü

 

 

19

HBC : บ.AXA PPP International/Lawtonasia Insurance Brokers LTD.

1/2/2558

 

ü

 

 

20

HBC : บ.Allianz General  Laos

1/8/2557

ü

 

 

 

21

HBC : บ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด มหาชน (KPI)

1/8/2557

ü

 

ü

 

22

บ.AXA PPP International/Lawtonasia Insurance Brokers LTD.

 

 

 

 

 

23

บ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

24

บ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

25

บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

ü

ü

ü

 

26

TPA :บ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

17/1/2561

 

 

 

 

27

TPA : บ.สินมั่นคงประกันภัย

17/1/2561

ü

ü

ü

 

28

TPA : บ.แอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

 

ü

 

ü

 

29

TPA : บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

ü

ü

 

30

TPA : บ.ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

 

 

 

ü

 

31

TPA : บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

23/7/2555

ü

 

ü

 

32

TPA : บ.นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ü

 

33

TPA : บ.ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ü

 

ü

 

34

TPA : บ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ü

 

35

TPA : บ.ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

36

TPA : บ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ü

 

37

TPA : บ.อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ü

 

ü

 

38

TPA : บ.ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ü

 

ü

 

39

TPA : บ.สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

40

TPA : บ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

41

TPA :บ.ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16/8/2555

ü

 

ü

 

42

TPA : บ.ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

20/2/2556

ü

 

ü

 

43

TPA : บ.ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

44

TPA : บ.ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

8/8/2555

ü

ü

ü

 

45

TPA : บ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

46

TPA : บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

47

TPA : บ.สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

48

TPA : บ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

49

TPA : บ.มิตซุย สุมิโตโตโม อินชัวร์รันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

 

 

 

 

 

50

TPA : บ.แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

51

TPA : บ.สยามซิตี้ประกันภัย

1/7/2558

 

 

ü

 

52

TPA : บ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ü

 

53

TPA : บ.เทเวศประกันภัย

 

 

 

ü

 

54

เมด-ชัวร์ : บ.แปซิฟิก ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

55

เมด-ชัวร์ : บ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ü

 

 

 

56

เมด-ชัวร์ : บ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

17/1/2561

 

ü

 

 

57

ซีเนอร์จี แคร์ : บ.เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ชีส์ จำกัด

20/7/2558

 

ü

ü

 

58

ซีเนอร์จี แคร์ : บ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

59

เมดิเฮลท์ : Lamp Insurance (แลมป์ ประกันภัย)

11/4/2559

 

 

 

 

60

เมดิเฮลท์ : บ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11/4/2559

 

ü

ü

 

61

เมดิเฮลท์ : บ.ฟอลคอน ประกันภัย จำกัด

11/4/2559

ü

 

ü

 

62

เมดิเฮลท์ : บ.ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11/4/2559

 

ü

ü

 

63

เมดิเฮลท์ : บ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11/4/2559

 

ü

ü

 

64

เมดิเฮลท์ : บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

65

เมดิเฮลท์ : บ.อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11/4/2559

 

 

ü

 

66

เมดิเฮลท์ : บ.รีเจนซี่ ประกันภัย

 

 

 

 

 

67

เมดิเฮลท์ : บ.พริ้นซิเพิล ประกันภัย จำกัด

23/5/2559

ü

 

ü

 

68

บ.ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

69

บ.มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3/3/2559

ü

ü

ü

 

70

บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1/4/2559

ü

ü

ü

 

71

บ.เอจีเอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

72

บ.แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ü

 

ü

 

 

ผู้ใช้งานปัจจุบัน

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

459036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
144
425
458090
554
2856
459036

Your IP: 3.235.65.220
Server Time: 2022-10-06 17:43:01